Aktiviteter – på land och vattenFiskekort

Dagskort
Veckokort
Årskort

SEK 60

SEK 200

SEK 500


Båthyra

Båt med motor

 

 

Bensinkostnad

Rodbåt

 

Kajak/kanot

för 4 timmar

för 12 timmar

för 1 vecka

5 liter

för 4 timmar

för 12 timmar

för 4 timmar

för 12 timmar

SEK 300

SEK 600

SEK 3300

SEK 100

SEK 200

SEK 400

SEK 200

SEK 400


För längre hyrtider ta kontakt med receptionen.

Grillflotte

per timme

Bensinkostnad, 5 liter

SEK 150

SEK 100